درباره ما

Golpan

درباره گلپان

گروه باغبانی و طراحی فضای سبز گلپان به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان ، فعالیتهای خود را در سه واحد تخصصی زیر سازماندهی کرده است :

Kids Gardening

باغبانی و سرگمی های شنی کودکان

Kids Gardening & Sand Toys

Outdoor Design

طراحی فضای سبز

Landscaping

gravel

تولید کننده سنگ های تزئینی

Decorative Stones